• Tihei mauri ora,

  Ko te oranga ngahere te kaupapa e whakatopu ai tatau ki Te Papa Tipu. Koia te poutokomanawa i whakaara ake, ka mutu, e tu tehetehe tonu ai ki te manawa o Titokorangi.

  Ko te rakau tera e whakarewaina tahitia tatau ki nga rangi o anamata.

  E ki a nei te korero "Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri".

  No reira,

  Kia toitu te mana, kia toitu te whenua, kia toitu te ao,

  Tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa.

  Mauri ora.

 • Behold here, the breath of life.

  The life of the forest is what draws us together and into Te Papa Tipu. It is the central pillar erected in the beginning which still stands at the heart, and in the mana of Titokorangi. It is trees that hoist us up into the skies of the future, so it is said "Those who rise to greatness, do so on the shoulders of giants."

  Therefore,

  Let the mana of the people prevail, so that the land prevails, so that the entire world can prosper, flourish and prevail.

  Greetings to you all.

  Life be in us.